Hjælp – Maskinerne kommer!

Vi ser det konstant i hverdagen: Kassedamer erstattes af self checkout-kasser, støvsugeren finder selv nullermændene i stuen, og fabriksarbejderens håndarbejde er blevet erstattet af en hurtig og smart maskine. Kort før årtusindskiftet var kunstig intelligens et banebrydende fænomen.

Arthur I. Miller, lad os lægge helt kontant ud: Hvad er kreativitet?

Det er rent faktisk et spørgsmål, som de fleste mennesker, der taler om kreativitet, aldrig svarer på. Eftersom jeg er uddannet inden for videnskaben, sætter jeg pris på at besvare spørgsmål så præcist som muligt.
Jeg mener, at kreativitet er evnen til at skabe ny viden på baggrund af eksisterende viden og at være i stand til at komme til løsninger og konklusioner, som rækker ud over præmisserne. Fx er det jo nærmest mirakuløst, at man inden for matematisk funderet videnskab gang på gang er i stand til at opdage ny viden, som rækker ud over reglerne.

Den definition spænder bredt. Problemstillingen kan jo være alt fra at Hænge et genstridigt køkkenskab op til at finde meningen med livet…

Vi opererer med begreberne Little-c creativity og Big-C Creativity. Little-c kreativitet er det faktum, at vi alle er kreative og dagligt får idéer, som løser

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL